Nhám vòng hạt Silicon Carbide

Giấy nhám vòng 50 mm...
112.200
vnđ
143.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64 mm...
51.200
vnđ
61.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
26.600
vnđ
31.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
114.000
vnđ
136.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 50 mm x 3353 mm ( nhám vòng 501 x 3353) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64 mm x 1220 mm ( nhám vòng 64 x 1220) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 533 mm ( nhám vòng 76 x 533) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 2286 mm ( nhám vòng 76 x 2286) mài kim loại và gỗ hạt silicon carbide 942E Starcke Germany