Giấy nhám cho ngành đánh bóng inox, kim loại

liên hệ
Nhám vòng ứng dụng mài...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Nhám chổi, Nhám bánh chà...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
liên hệ
Những điều cần biết về...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
Nhám xếp loại đỏ P60...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P80...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P120...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P180...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P240...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P320...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P400...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp xanh P40 Premium...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám xếp xanh P60 Premium...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám xếp xanh P80 Premium...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám xếp xanh P120 Premium...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám tờ mịn P1200...
7.500
vnđ
8.000 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P120...
7.800
vnđ
8.000 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P240...
6.300
vnđ
6.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Giấy nhám tờ mịn P320...
6.300
vnđ
6.500 vnđ
Liên hệ để được tư vấn
Đơn vị đóng gói
500 tờ/thùng
Nhám vòng ứng dụng mài kim loại
Nhám chổi, Nhám bánh chà kim loại và chà gỗ
Những điều cần biết về giấy nhám đánh bóng kim loại CHLB Đức 2016
Nhám xếp loại đỏ P60 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P80 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P120 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P180 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P240 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P320 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P400 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp xanh P40 Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp
Nhám xếp xanh P60 Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp
Nhám xếp xanh P80 Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp
Nhám xếp xanh P120 Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp
Giấy nhám tờ mịn P1200 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P1200 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P120 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P120 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P240 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P240 230mm x 280mm )
Giấy nhám tờ mịn P320 230mm x 280mm Matador Made in Germany | ( Wet sanding Paper Matador P320 230mm x 280mm )