Nhám thùng cho ngành đánh bóng inox, kim loại

liên hệ
Chia sẻ bí quyết đánh...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
Vải nhám thùng 230 mm...
93.100
vnđ
111.700 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 230 mm...
35.000
vnđ
42.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 230 mm...
34.500
vnđ
41.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 230 mm...
49.300
vnđ
59.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 230 mm...
49.300
vnđ
59.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 230 mm...
122.400
vnđ
146.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 230 mm...
306.000
vnđ
367.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 50 mm...
62.400
vnđ
74.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 230 mm...
61.000
vnđ
73.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Vải nhám thùng 230 mm...
64.000
vnđ
76.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Chia sẻ bí quyết đánh bóng inox tạo độ sáng gương Trizact và Norax
Vải nhám thùng 230 mm x 510 mm ( nhám vòng 230 x 510) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp, nền vải cứng Starcke Germany
Vải nhám thùng 230 mm x 190 mm ( nhám vòng 230 x 190) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641pf, nền vải mềm Starcke Germany
Vải nhám thùng 230 mm x 200 mm ( nhám vòng 230 x 200) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp, nền vải cứng Starcke Germany
Vải nhám thùng 230 mm x 270 mm ( nhám vòng 230 x 270) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641pf, nền vải mềm Starcke Germany
Vải nhám thùng 230 mm x 270 mm ( nhám vòng 230 x 270) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp, nền vải cứng Starcke Germany
Vải nhám thùng 230 mm x 668 mm ( nhám vòng 229 x 668) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641pf, nền vải mềm Starcke Germany
Vải nhám thùng 230 mm x 668 mm ( nhám vòng 230 x 668) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp, nền vải cứng Starcke Germany
Vải nhám thùng 50 mm x 1830 mm ( nhám vòng 50 x 1830) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641pf, nền vải mềm Starcke Germany
Vải nhám thùng 230 mm x 333 mm ( nhám vòng 230 x 333) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641pf, nền vải mềm Starcke Germany
Vải nhám thùng 230 mm x 350 mm ( nhám vòng 230 x 350) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp, nền vải cứng Starcke Germany