Nhám vòng Aluminium mài kim loại mềm

liên hệ
Chia sẻ bí quyết đánh...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
Giấy nhám vòng 3 mm...
500
vnđ
600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 54 mm...
49.400
vnđ
59.300 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 20 mm...
4.500
vnđ
5.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 203 mm...
248.300
vnđ
298.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 203 mm...
248.300
vnđ
298.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 25 mm...
8.600
vnđ
10.300 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 254 mm...
205.000
vnđ
246.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 25 mm...
12.000
vnđ
14.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 38mm x...
26.100
vnđ
31.300 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 13 mm...
2.100
vnđ
2.500 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 13 mm...
2.700
vnđ
3.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 30 mm...
7.000
vnđ
8.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64 mm...
35.100
vnđ
42.100 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64 mm...
43.900
vnđ
52.700 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
18.200
vnđ
21.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
78.200
vnđ
93.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
62.600
vnđ
75.100 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Chia sẻ bí quyết đánh bóng inox tạo độ sáng gương Trizact và Norax
Giấy nhám vòng 3 mm x 330mm ( nhám vòng 3 x 330) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641pf, nền vải mềm Starcke Germany
Giấy nhám vòng 54 mm x 2032 mm( nhám vòng 54 x 2032) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 20 mm x 520 mm ( nhám vòng 20 x 520 ) mài kim loại hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 203 mm x 2718 mm( nhám vòng 203 x 2718) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 203 mm x 2718 mm ( nhám vòng 203 x 2718 ) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641pf, nền vải mềm Starcke Germany
Giấy nhám vòng 25 mm x 762mm ( nhám vòng 25 mm x 762 ) mài kim loại hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 254 mm x 1790 mm( nhám vòng 254 x 1791) mài kim loại hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 25 mm x 1067 mm ( nhám vòng 25 x 1067) mài kim loại hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 38mm x 1524 mm ( nhám vòng 38 mm x 1524 ) mài kim loại hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 13 mm x 356 mm( nhám vòng 13 x 356) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 13 mm x 458 mm( nhám vòng 13 x 458) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 30 mm x 533 mm( nhám vòng 30 x 533) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64 mm x 1220 mm( nhám vòng 64 x 1220) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64 mm x 1524 mm( nhám vòng 64 x 1524) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 533 mm( nhám vòng 76 x 533) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 2286 mm ( nhám vòng 76 x 2286) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 1829 mm( nhám vòng 76 x 1829) mài kim loại và gỗ hạt Aluminium Oxit 641xp Starcke Germany