Nhám vòng hạt Zirconia mài kim loại cứng

Giấy nhám vòng 57 mm...
92.700
vnđ
111.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 90 mm...
27.500
vnđ
33.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 20 mm...
18.800
vnđ
22.500 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 203 mm...
441.400
vnđ
530.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 25 mm...
34.800
vnđ
41.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 254 mm...
364.000
vnđ
437.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 254 mm...
364.000
vnđ
364.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 25 mm...
48.000
vnđ
57.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 25 mm...
49.000
vnđ
58.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 38 mm...
104.200
vnđ
125.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 13 mm...
10.400
vnđ
12.500 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 13 mm...
14.000
vnđ
17.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 13mm x...
14.000
vnđ
16.500 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 30 mm...
27.800
vnđ
33.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64 mm...
62.400
vnđ
74.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64 mm...
62.400
vnđ
74.900 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64 mm...
18.000
vnđ
21.700 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64mm x...
78.000
vnđ
93.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 57 mm x 2032 mm P100grit ( nhám vòng 57 x 2032) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 90 mm x 386 mm ( nhám vòng 90 x 386) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 20 mm x 520 mm ( nhám vòng 20 x 520) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 203 mm x 2718 mm ( nhám vòng 203 x 2718) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 25 mm x 760 mm( nhám vòng 25 x 760) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 254 mm x 1791 mm ( nhám vòng 254 x 1791 ) mài kim loại hạt Zirconia 141 xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 254 mm x 1791 mm ( nhám vòng 254 x 1791) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 25 mm x 1067 mm( nhám vòng 25 x 1067 ) mài kim loại hạt Zirconia 141 xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 25 mm x 1067 mm P100grit ( nhám vòng 25 x1067) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 38 mm x 1524 mm( nhám vòng 38 x 1524) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 13 mm x 457 mm ( nhám vòng 13 x 457) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 13 mm x 610 mm ( nhám vòng 13 x 610 ) mài kim loại hạt Zirconia 141 xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 13mm x 610 mm ( nhám vòng 13 x 610) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 30 mm x 533 mm P100 grit ( nhám vòng 30 x 533) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64 mm x 1220mm ( nhám vòng 64 x 1220) mài kim loại hạt Zirconia 141 xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64 mm x 1220 mm P100 grit ( nhám vòng 64 x 1220) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64 mm x 356 mm ( nhám vòng 64 x 356) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64mm x 1524mm ( nhám vòng 64 x 1524) mài kim loại hạt Premium Zirconia 151xp Starcke Germany