Nhám vòng hạt Ceramic mài kim loại cứng

Giấy nhám vòng 10 mm...
14.850
vnđ
17.820 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 20 mm...
44.600
vnđ
53.500 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 30 mm...
69.600
vnđ
83.500 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám dĩa cứng mài kim...
12.500
vnđ
15.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám dĩa cứng mài kim...
12.500
vnđ
15.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 150mm x...
1.297.200
vnđ
1.556.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 50 mm...
124.400
vnđ
149.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 50mm x...
342.000
vnđ
410.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 64 mm...
156.000
vnđ
187.300 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
81.000
vnđ
97.200 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
347.500
vnđ
417.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 150 mm...
687.400
vnđ
824.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 150 mm...
370.600
vnđ
444.700 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
466.400
vnđ
559.600 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
124.500
vnđ
149.400 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
108.700
vnđ
130.500 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 76 mm...
139.000
vnđ
166.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 100 mm...
186.500
vnđ
223.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT, hàng có sẵn
Đơn vị đóng gói
1 cái
Giấy nhám vòng 10 mm x 330 mm ( nhám vòng 10 x 330) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 20 mm x 520 mm ( nhám vòng 20 x 520) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 30 mm x 533 mm ( nhám vòng 30 x 533) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Nhám dĩa cứng mài kim loại và mài ngành gỗ hạt Ceramic đường kính 125mm
Nhám dĩa cứng mài kim loại và mài ngành gỗ hạt Ceramic đường kính 180mm
Giấy nhám vòng 150mm x 4267 mm ( nhám vòng 150 x 4267) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 50 mm x 1220 mm ( nhám vòng 50 x 1220) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 50mm x 3353 mm ( nhám vòng 50 x 3353) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 64 mm x 1220 mm ( nhám vòng 64 x 1220) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 533 mm ( nhám vòng 76 x 533) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 2286 mm ( nhám vòng 76 x 2286) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 150 mm x 2260 mm ( nhám vòng 150x 2260) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 150 mm x 1220 mm ( nhám vòng 150 x 1220) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 100 mm x 2286 mm ( nhám vòng 100 x 2286) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng  100 mm x 610 mm ( nhám vòng  100 x 610) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 100 mm x 533 mm ( nhám vòng 100 x 533) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 76 mm x 1830 mm ( nhám vòng 76 x 1830) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany
Giấy nhám vòng 100 mm x 914 mm ( nhám vòng 100 x 914) mài kim loại và gỗ hạt Ceramic 051xp Starcke Germany