Thanh toán

CÁC BẠN THÂN MẾN, AI CŨNG CÓ NHỮNG ƯỚC MƠ, PIQI CŨNG THẾ, CŨNG MONG MUỐN XÃ HỘI TỐT HƠN, VIỆT NAM CÓ NHỮNG CÔNG NGHỆ HAY HƠN, CON CHÁU CHÚNG TA TIẾP XÚC ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT, SẢN PHẨM TỐT, MỘT CÁI NHÌN VỀ THẾ GIỚI PHÁT TRIỂN PHƯƠNG TÂY  VÀ ẤP Ủ MỘT KẾ HOẠCH ĐỂ MANG NHỮNG SẢN PHẨM TÓT ĐẾN BẠN.

NHƯNG ĐÀNH KHÉP LẠI GIẤC MƠ VỚI ĐẦY NƯỚC MẮT, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CAO, DOANH THU ÍT, KHÔNG ĐỦ ĐỂ VẬN HÀNH. ĐỂ LẠI NHỮNG KHOẢN LỖ LỚN SAU MỘT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG.

NHỮNG CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC CŨNG CÒN NHIỀU ĐIỀU CẦN CẢI THIỆN.

CHÚNG TỐI KHÉP LẠI GIẤC MƠ, KHÔNG BIẾT VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU. CHỈ MONG SẼ CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐỦ MẠNH MẼ, TÀI NĂNG ĐỂ MANG NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐẾN VỚI ĐẤT NƯỚC ĐẦY ĐAU THƯƠNG NÀY.