Nhám xếp, nhám dĩa

liên hệ
Nhám chổi, Nhám bánh chà...
Liên hệ
Đơn vị đóng gói
Nhám xếp loại đỏ P60...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P80...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P120...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P180...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P240...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P320...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp loại đỏ P400...
16.500
vnđ
17.500 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái/hộp
Nhám xếp xanh P40 Premium...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám xếp xanh P60 Premium...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám xếp xanh P80 Premium...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám xếp xanh P120 Premium...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm thuế VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám Dĩa Đánh Bóng Inox...
44.500
vnđ
46.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
50 tờ / hộp
Nhám dĩa đánh bóng inox...
29.500
vnđ
32.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
50 cái / hộp
Nhám đĩa cứng fiber P36...
8.500
vnđ
10.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
50 Cái/ hộp
Nhám đĩa cứng fiber P24...
8.500
vnđ
10.800 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
50 cái / hộp
Nhám đĩa xếp Premium Zirco...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
10 cái / hộp
Nhám xếp xanh Premium® Zirco...
19.000
vnđ
21.000 vnđ
Gía chưa bao gồm VAT
Đơn vị đóng gói
1 cái
Nhám chổi, Nhám bánh chà kim loại và chà gỗ
Nhám xếp loại đỏ P60 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P80 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P120 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P180 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P240 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P320 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp loại đỏ P400 Aluminium 100 mm, mài kim loại | ( Flap Disc abraisvie )
Nhám xếp xanh P40 Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp
Nhám xếp xanh P60 Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp
Nhám xếp xanh P80 Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp
Nhám xếp xanh P120 Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp
Nhám Dĩa Đánh Bóng Inox Pyramix Ф150mm A16 | ( Pyramix Ф150mm A16 3M Abrasive )
Nhám dĩa đánh bóng inox Pyramix ф125mm A16 | ( Pyramix ф125mm A16 3M abrasive )
Nhám đĩa cứng fiber P36 100mm, mài kim loại | ( fiber disc abrasive )
Nhám đĩa cứng fiber P24 100mm, mài kim loại | ( fiber disc abrasive )
Nhám đĩa xếp Premium Zirco 001® 100mm P40 | (  Flap dics Premium Zirco 001® 100mm P40 )
Nhám xếp xanh Premium® Zirco-P001, Zirconia Flap Disc Grinding Wheel. 100 mm, 72 lá xếp