Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox. PQ Company | Germany Products

Mã sản phẩm:
CHLB Đức
Tên sản phẩm:
Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox. PQ Company | Germany Products
Xuất xứ:
100% CHLB Đức
Thời gian giao hàng:
1 ngày
Đơn vị đóng gói
1 bộ - full
Giá:
Liên hệ
Số lượng:

Chi tiết sản phẩm

 

 

 


* Đánh bóng gương | từ bề mặt inox 2B bình thường . < 8 Bước đánh bóng >

Bước 1: Dùng Vòng đánh bóng P120 < Chỉ mài ở chỗ có vết xước >

Bước 2: Dùng Vòng đánh bóng P240 < Mài lại chỗ đã mài >

Bước 3: Dùng vòng đánh bóng P320 < Mài lại chỗ đã mài >

Bước 4: Dùng vòng đánh bóng A45 

Bước 5: Dùng vòng đánh bóng gương A30

Bước 6: Dùng vòng đánh bóng gương A16 hoặc A6

Bước 7: Dùng  bánh vải thô và sáp đánh bóng thô

Bước 8: Dùng  bánh vải tinh và sáp đánh bóng tinh

 

 

* Đánh bóng gương inox | từ bề mặt inox  thô No1 .      

<10 Bước đánh bóng >

Bước 1: Dùng vòng đánh bóng thô P36 để mài phá bề mặt

Bước 2: Dùng Vòng đánh bóng P60, mài thô

Bước 3: Dùng Vòng đánh bóng P120

Bước 4: Dùng Vòng đánh bóng P240

Bước 9: Dùng  bánh vải thô và sáp đánh bóng thô

Bước 5: Dùng vòng đánh bóng P320

Bước 6: Dùng vòng đánh bóng A45 

Bước 7: Dùng vòng đánh bóng gương A30

Bước 8: Dùng vòng đánh bóng gương A16 hoặc A6

Bước 10: Dùng  bánh vải tinh và sáp đánh bóng tinh

 

 

Một số hình ảnh thực tế

 

Từ khóa

Từ khóa liên quan Quy trình đánh bóng gương Super Mirror inox. PQ Company | Germany Products : máy đánh bóng inox
liên hệ
Máy chà mastic tường, máy...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đợn vị đóng gói
1 cái
liên hệ
Giấy nhám nhật và các...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đợn vị đóng gói
1 cái
liên hệ
Giấy nhám vòng, nhám xếp...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đợn vị đóng gói
1 cái
liên hệ
Giấy nhám nhật, giấy nhám...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đợn vị đóng gói
1 cái
liên hệ
giấy nhám, sáp đánh bóng...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đợn vị đóng gói
1 cái
liên hệ
giấy nhám, sáp đánh bóng...
Liên hệ
Liên hệ để được tư vấn
Đợn vị đóng gói
1 cái